logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

คำขวัญ

จังหวัดนราธิวาส

วิถีชีวิตเมืองนรา

ชุมชนบริเวณทะเล

ทะเล

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง

วิถีชีวิตชาวนราธิวาส

เรือกอและแห่งเมืองนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ทรงพระเจริญ
แนวทางการปฏิบัติตน ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส