logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยกรรม แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นธ.713 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยกรรม แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นธ.713 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เอกสารดาวน์โหลด

อัลบั้มภาพ

28 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • การประมูลขายทรัพย์ กรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2565
  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารั...
  13 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • การประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลข...
  14 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง