logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ดำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในฯ.pdf 1 MB 17
27 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมร...
  6 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธฯารักษ์พื้นที่นราธิวาส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี...
  30 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส
  27 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง