logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ขอเชิญร่วมงาน ชมชิมช้อป ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส TK Park)

ขอเชิญ ชม และเลือกซื้อสินค้า เกษตร อาหารพื้นบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ  ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส TK Park) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.2 (บางส่วน) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อัลบั้มภาพ

15 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลข...
  14 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “TRD SMART PAY “ ของกรมธนารักษ์
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “TRD SMART PAY “ ของกรมธนารักษ์
  15 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดนราธิวาส วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัด...
  วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง