logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565 สอบถามข้อมูลการประมูลขายที่ราชพัสดุ ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7364-2705 ต่อ 201

อัลบั้มภาพ

14 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยกรรม แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นธ.7...
  การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยกรรม แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นธ.713 ตำบลสุไหงโก-ลก อำ...
  28 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การประมูลขายทรัพย์ กรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2565
  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารั...
  13 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง