logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2567

วันนี้  (23 กุมภาพันธ์ 2567)  เวลา  09.00  น.  ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล  โทธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2567  โดยมี นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส นายสังคม  เกิดก่อ  ปลัดจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม และมีเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้  เป็นการพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินเพิ่มเติม  กรณีแปลงที่ดินที่เกิดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการกำหนดราคาประเมินที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน ที่เกิดจากความเคลื่อนรอบบัญชีปี พ.ศ.2566 – 2569  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ราคาประเมินมีความถูกต้อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานำเสนอ

อัลบั้มภาพ

23 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีเสกน้ำ และพิธีอัญเชิญคนโทน...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักด...
  วานนี้ (4 ก.ค.67) เวลา 14.00 น นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน...
  5 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง