logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในท่าชพัสดุจังหวัดนราธิวาส

วานนี้  (9 ก.ค. 67)  เวลา 09.30 น.  นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  พร้อมด้วย  นายอนุชา  หมัดเส็น  ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล  และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูล  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  ได้เดินทางไปยัง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส โดย นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส กับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดย นางสายหยุด  เพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาส เป็นการดำเนินการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ 659 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เนื้อที่ประมาณ 72-1-7.43 ไร่  ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยวัตถุประสงค์สำคัญของ MOU ฉบับนี้คือ  การสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยังยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้) ของประเทศ

อัลบั้มภาพ

10 กรกฎาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีเสกน้ำ และพิธีอัญเชิญคนโทน...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักด...
  วานนี้ (4 ก.ค.67) เวลา 14.00 น นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน...
  5 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ณ สำนักงานที่ดิน...
  วานนี้ (25 มิ.ย.2567) เวลา 09.30 น. นายอนุชา หมัดเส็น นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบจากธนารักษ์พื้นที่...
  26 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง