logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารตลาดกลางชายแดนริมน้ำ (อาคารตลาดการค้า ณ ด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้ประโยชน์อาคารตลาดกลางชายแดนริมน้ำ (อาคารตลาดการค้า ณ ด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

อัลบั้มภาพ

15 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรม...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนั...
  20 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงพื้นที่ตววจสอบ เยี่ยมผู้เช่าที่รา...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อม...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ วิทยา...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายาม...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง