logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนเช่าทรัพย์สิน

วันนี้ เวลา 09.30 น. โดย ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอน/เช่าทรัพย์สิน โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอสุไหงปาดี (Padee Complax) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

อัลบั้มภาพ

24 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหก...
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็...
  23 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง
 • ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท...
  ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย
  นัดเจรจากับราษฎร กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นรา...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง