logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมนายอิสมาแอล อาดำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่
ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยังสู ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ผู้แทนนายอำเภอระแงะ เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี
  กิจกรรมวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวและรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2565
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 . นายอิสมาแอล อาดำ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นราธิ...
  13 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมการให้บริการด้านความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเ...
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายอิสมาแอล อาดำ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พ...
  30 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง