logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อม เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเจรจาชี้แจงรายละเอียด กรณีราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินอยู่อาศัย เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการขายคืนที่ดินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับที่ดินอยู่อาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษพื้นที่นราธิวาส ชั้น 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อัลบั้มภาพ

11 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนเช่าทรัพย์สิน
  วันนี้ เวลา 09.30 น. โดย ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอน...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหก...
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็...
  23 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง
 • ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท...
  ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง