logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส โดย นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และได้รับมอบหมายให้จัดทำ FORUIM เพื่อทำ PAIN POINT - GAIN POINT ของโครงการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ณ ห้องประชุม ชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อัลบั้มภาพ

11 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนเช่าทรัพย์สิน
  วันนี้ เวลา 09.30 น. โดย ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอน...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหก...
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็...
  23 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง
 • ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย
  นัดเจรจากับราษฎร กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นรา...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง