logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีเสกน้ำ และพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567  เวลา 17.09 น.  นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้น  ณ อุโบสถวัดประชุมชลธารา  ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567  เวลา 15.00 น.  นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้ร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ผ่านพิธีเสกน้ำและพิธีเวียนเทียนสมโภชน์  จากวัดประชุมชลธารา  มาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ  28 กรกฎาคม 2567  ต่อไป

สำหรับการจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  และพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนราธิวาส  มี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล  โทธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส  ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส  เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

อัลบั้มภาพ

10 กรกฎาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักด...
  วานนี้ (4 ก.ค.67) เวลา 14.00 น นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีพลีกรรมตักน...
  5 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส รับมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ณ สำนักงานที่ดิน...
  วานนี้ (25 มิ.ย.2567) เวลา 09.30 น. นายอนุชา หมัดเส็น นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบจากธนารักษ์พื้นที่...
  26 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง