logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงพื้นที่ตววจสอบ เยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุและติดตามค่าเช่าค้างชำระ ภายใน อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมนางสาวศิริรัตน์ มูซอ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุและติดตามค่าเช่าค้างชำระ พร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือต่างๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้

อัลบั้มภาพ

10 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรม...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนั...
  20 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใ...
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำ...
  15 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ วิทยา...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายาม...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง