logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ ภายใต้ โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" พร้อมจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ โดยมี นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เป็นประธานกล่าวแนะนำการจัดประชุมสัมมนาการใช้ที่ราชพัสดุ ของส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้แนะนำความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส TK ParK) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.2 (บางส่วน) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และมีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินอื่นๆหลากหลายรายการ เป็นต้น

31 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงพื้นที่บันทึกข้อมูลการพิสูจน์สอบส...
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส มอบหมายให้ นาย...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนราธิวา...
  เมื่อเวลา 10.00 น. นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง...
  29 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงพื้นที่บันทึกข้อมูลการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยช...
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุพร้อมด...
  28 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง