logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปรวีร์ พัธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็นที่นิคมอุตสาหกรรมในยุค 4.0 กับ BCG Economy Model ในการประชุมระดมความคิดเห็นพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษนราธิวาส ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อร่วมเสนอแนะอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนเช่าทรัพย์สิน
  วันนี้ เวลา 09.30 น. โดย ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอน...
  24 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท...
  ประชุมหารือแนวทางการเจรจาต่อรองการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย
  นัดเจรจากับราษฎร กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นรา...
  11 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง