logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เสวนาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

วานนี้  (31  ม.ค. 2566)  เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมอาคารดาราศาสตร์  ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  นายปรวีร์  พันธนียะ  ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  เป็นประธานเปิดการเสวนาบูรณาการ การแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ.2562  ซึ่ง ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส  ได้จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนราธิวาส รอบบัญชี พ.ศ.2566 -2569 ซึ่งได้ประกาศใช้ ตามประกาศของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนราธิวาส  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในครั้งนี้ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินสาขาทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทุกแห่ง จำนวน 88 แห่ง รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

อัลบั้มภาพ

31 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อป...
  23 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหา...
  วานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้รับเชิญเป็นวิ...
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทาง...
  เมื่อวันที่ (13 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. นายปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมต้อนรั...
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง