logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
  25 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  9 มีนาคม 2563
 • สำนักงาฯธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถยนต์)
  11 ตุลาคม 2559